Voor auteurs

Ethische Perspectieven verschijnt vier keer per jaar, kopij voor bijdragen, mededelingen en boekbesprekingen dient twee ŕ drie maanden voor verschijnen ingediend te worden op het redactieadres. Hanteer bij indienen de volgende redactionele richtlijnen voor bijdragen en voor boekbesprekingen. Inzendingen worden op de redactie geëvalueerd op geschiktheid voor publicatie in Ethische Perspectieven.

Redactie-adres


Overlegcentrum voor Ethiek
Pater Damiaanplein 9, bus 5306
3000 Leuven
e-mail: jelle.zeedijk@oce.kuleuven.be